+47 37 26 70 00
EN
Knowledge in the air!
+47 37 26 70 00

Tankanlegg for prosesskjøling

Itek har levert tankanlegg på 2 x 800 m3 ved Bulk Infrastucture`s datasenter i Vennesla.

Leveransen skal gi gjenbruk av regnvann for å sikre mest mulig bruk av energiøkonomisk og naturlig kjøling.

Itek leverer tankanlegg for prosess, høydebasseng og trykkøkningsanlegg for drikkevann.