+47 37 26 70 00
EN
Knowledge in the air!
+47 37 26 70 00

Varmepumpesystemer

Historien bak
Helt siden midten av 90-tallet har ITEK levert energi-, kjøle- og varmesystemer til både komfort og industri. Det begynte med tørrkjølesystemer for kompressorvarme, rene splitt-anlegg og enkle varmepumpeløsninger, før vi på 2000-tallet også etablerte kompetanse innen sjøvannsbaserte og jordvarmebaserte anlegg. Etter hvert har komplette leveranser av større varmepumpesystemer og energisentraler blitt en naturlig og viktig del av vår virksomhet.

Hva leverer ITEK?

Nyinstallasjoner og modernisering
Luft til vann, energibrønner og sjøvannsbaserte løsninger
Prosjektering og installasjon av komplette varmesentraler inkl. brønnarbeider, rørinstallasjon, kjøleteknikk, automatikk, elektro, m.m.
Vi utfører alle beregninger, ikke behov for eksterne rådgivere
Direkte innkjøp uten grossist sikrer konkurransedyktige priser
Service og ettermarked

Varmepumpesystemer Boring

Boring av brønner
Varmepumpesystemer Varmepumpesentral

Varmepumpesentral
Varmepumpesystemer Installasjon av sjoenergi

Installasjon av rør for sjøenergisentral

Hvem leverer vi løsninger til?
Gjennom årene har vi levert en rekke komplette installasjoner, og utvalgte eksempler er:

Luftbasert anlegg, 90kW Kommunegartneri i Kristiansand
Jordvarmeanlegg, 300kW Sykehus
Jordvarmeanlegg, 450 kW Nøkleby Skole i Fredrikstad
Luftbasert anlegg, 400 kW Plankemyra bo- og omsorgssenter i Arendal
Sjøvannsbasert energisentral 600 kW Agder Energi, Barbu i Arendal
Overskuddsvarme, 100 kW Folkehelseinstituttet i Oslo
Jordvarmebasert anlegg, 100 kW Margrethe-stiftelsen sykehjem i Arendal
Jordvarmebasert anlegg, 50 kW Lillesand Rådhus
Diverse energianlegg industri
Diverse energianlegg offshore

Kontakt oss