+47 37 26 70 00
EN
Knowledge in the air!
+47 37 26 70 00

Varmegjenvinning og kjøling

Itek leverer varmevekslere (væske-væske) for prosessvann, røykgassvekslere (opptil 600°C) og varme-vekslere for aggresive miljøer. Væskebaserte og industrielle vekslere, gir energibesparende utnyttelse av overskuddsvarme.

Itek har levert flere systemer hvor kombinasjonen prosesskjøling og fjernvarme er utnyttet. I tillegg til utstyrsleveransene, har vi også utført tekniske beregninger og systemdesign.

Gjenvinning og fjernvarme er vinn-vinn situasjoner og representerer miljøvennlige tiltak.

Aktuelle referanser

  • North Cape Minerals
  • Falconbridge
  • Energos