+47 37 26 70 00
EN
Knowledge in the air!
+47 37 26 70 00

Sponavsug

Historien bak
Spon- og flisavsug til sløydsaler, snekkerverksteder og produksjonsbedrifter har alltid hatt en sentral plass i ITEK, og vi har levert til anslagsvis 800 anlegg i Norge. Hensikten er å skape god inneluft, fjerne støv, mikropartikler og soppsporer ved effektivt punktavsug og filtrering. I tillegg tilbys de mindre systemene med tilstrekkelig trykk til støvsuging hvor en fjerner partiklene ved førstegangshåndtering.

Se mer her

Sponavsug for undervisningsbygg, og mindre snekkerverksteder

Sponavsug for produksjonsbedrifter