+47 37 26 70 00
EN
Knowledge in the air!
+47 37 26 70 00

Sponavsug skoler

Løsninger for mindre snekkerverksteder som skoler, fengsler, sykehus

Barne- og ungdomsskoler ITEK WE-5,5

Det er normalt faglærer som benytter maskinparken, og derfor forutsetter man 1-2 operatører som maksimal belastning. Støvsuging av benker og gulv skal gjennomføres i slutten av timen, men her kan man ha en økt samtidighet. Vår mest solgte løsning består av en 5,5 kW vifte, for opptil 1 800 m3/h og ca. 9 000 Pa statisk trykk, integrert i filterenheten sammen med et automatisk renset posefilter og automatisk overvåking av avfallssekk. Når sekken er full, stopper aggregatet automatisk, sekken trilles ut med den integrerte sekketralla, og skiftes. Enheten er plasseringsvennlig og kan stå i sløydsal, maskinrom eller materiallager.

Videregående skoler og mindre snekkerverksteder ITEK SF-45/SF-60
Når flere elever betjener maskinparken, øker samtidighetsbelastningen på aggregat og kanalsystem. Støvsuging gjennomføres i slutten av timen.Typisk for en VGS vil være et aggregat type ITEK SF-45, med en frekvensstyrt 11 kW vifte, for opptil 4 500 m3/h og ca. 12 000 Pa statisk trykk, integrert i et viftekabinett og med én eller to filterenheter med avfallssekk. Aggregatene leveres med automatisk renset posefilter og automatisk overvåking av avfallssekk. Systemet finnes med ulike tilpasninger, som andre effekter/luftmengder, andre filterkonfigurasjoner og alternative måter for oppsamling.

Større enheter for snekkerverksteder og produksjon
Ved behov for mer luft og større mengder støvoppsamling, se egen side for «Sponavsug for produksjon»

For å oppnå best mulig inneklima i en sløydsal, benytter ITEK noen hovedprinsipper:

1. Fjerne støvet ved kilden, med effektivt å målrettet avsugspunkt og tilpasset luftmengde.
2. Unngå feiing, legg opp til effektiv støvsuging (over 8 000 Pa) med Ø38 eller Ø50 mm støvsugeutstyr.
3. Høyvakuumkanaler med jet-koplinger, i stedet for langfalsrør med spennbåndskanter
4. Spjeld for tilslutning til bearbeidingsmaskiner og klaffventiler for støvsuging, er utstyrt med mikrobryter for start/stopp. Dette medfører at aggregatet kun er i drift når spjeld og støvsugeuttak aktiveres, og
5. Unngå å benytte såkalte perifere «konstantavsug». De gir liten effekt og unødvendig støy. Husk at det er luft i bevegelse som flytterstøvpartikler.
6. Unngå tilbakeføring av luft, hvis mulig.
7. Akseptere sløydsalen som en undertrykkssone ved drift. Vær oppmerksom på at forsøk på ut-balansering av ventilasjonsavtrekket, ved hjelp av VAV, skaper overtrykk når sponavsuget stenges.
8. Overvåking av drift og feil er mulig, men vi anser dette som unødvendig.
9. Avklaring av EX-fare iht. ATEX brukerdirektiv og produktdirektiv
10. Ta kontakt for nærmere redegjørelse av ovenstående forutsetninger.

Utvalgte løsninger Effekt (kW) Luftmengde (m3/h) Trykkområde (Pa) Skoler, typisk Andre, typisk
ITEK WE 5,5

5,5

1 800

9 000

Barne- og ungdomsskoler Fengsler, sykehus, teatre, små snekkerverksteder etc.
ITEK SF-28

7,5

2 800

12 000

Videregående skoler Fengsler, teatre, små snekkerverksteder etc.
ITEK SF-45

11

4 500

12 000

Videregående skoler Fengsler, mellomstore snekkerverksteder etc.
ITEK SF-60

22

6 000

12 000

Videregående skole Fengsler, mellomstore snekkerverksteder etc.
Større posefiltre

Valgfritt

Valgfritt

3 000 – 5000

Videregående skoler Se side for produksjonsfiltre (link)

Større posefiltre Valgfritt Valgfritt 3 000 – 5000 Videregående skoler Se side for produksjonsfiltre 

Aggregatene finnes for 3×230 V og 3×400 V, og kan leveres i mange konfigurasjoner mhp. automatikk, uttømming, filterareal etc.