+47 37 26 70 00
EN
Knowledge in the air!
+47 37 26 70 00

Sentrale støvsugeranlegg

Historien bak
Gjennom årene har ITEK bidratt til å forme det norske markedet for støvsuging i større bygg. Dette begynte tidlig på 90-tallet med installasjoner til industrielle applikasjoner som trestøv, mineraler og biologiske materialer og anleggene ble levert med fokus på nye funksjoner som automatisk trykkluft-rensing av filtre, automatisk rensing av rørsystemer og etter hvert frekvensstyring av driftsenhetene. I samarbeid med Centrotech og Bengt Bagge utviklet vi 2 nye aggregatserier med hovedfokus på industri-drift og komfort for kontor- og næringsbygg. Dette var forløperne til dagens frekvensstyrte og lydisolerte løsninger fra ITEK.

Hva skiller komfort og industri?
Aggregater for komfort håndterer husstøv, mens industrielle løsninger eksponeres for alle tenkelige typer støv. Felles for begge er behovet for å avklare aktuelt luftbehov og derfor er ITEK nøye på å analysere faktisk samtidighet, og i de fleste tilfeller kan man benytte samme aggregatserie. I industrien tar vi et ekstra hensyn, nemlig hva slags støv vi skal håndtere og mengde avfall. Ofte løser vi dette ved å installere en foravskiller før selve aggregatet for å avlaste filter og for å øke håndterbar avfallsmengde.

Hvem leverer vi løsninger til?
Gjennom årene har vi levert til svært mange ulike bransjer, og utvalgte eksempler er:

Næringsmiddel/farmasi/biologisk Prior, Toro, Nidar, FMC Biopolymer, Nycomed Pharma
Produksjon/prosess Saint Gobain, Elkem, Rec Sitech, Windy, Hydrolift, Forsvaret, Kuben Yrkesarena
Komfort Politiets Sikkerhetstjeneste, Statoil, DnB, NAV, Scandic-kjeden, Schlumberger, Multiconsult, Hurtigruta
…og mange fler