+47 37 26 70 00
EN
Knowledge in the air!
+47 37 26 70 00

Punktavsug og støvsuging

Moderne spon- og flisavsug til sløydsaler, snekkerverksteder og produksjonsbedrifter. Målet er å skape god inneluft, fjerne støv, mikropartikler og soppsporer ved effektivt punktavsug og filtrering. De mindre systemene tilbys også med tilstrekkelig trykk til støvsuging hvor en fjerner partiklene ved førstegangshåndtering.

ITEK har lang erfaring med støvsugesystemer og støvsugesentraler for flerbruker-anlegg. Helt siden starten i 1994, har støvsugeanlegg vært et av ITEK sine hovedområder. Industrielle applikasjoner med høyt trykk, store luftmengder og preseparering med foravskillere har vært et hoved-satsingsområde og fra sent på 90-tallet ble også støvsuging i komfort-segmentet en naturlig del av produktfamilien. De fleste sentralanlegg som leveres fra ITEK idag er basert på

  • frekvens- og PLS-styring  
  • sidekanalsvifter
  • trykkluftrensede patronfiltre

Til spesielle applikasjoner leveres også anlegg for store støvmengder, ekstra høye trykk, ATEX-tilpasninger og mye mer.