+47 37 26 70 00
EN
Knowledge in the air!
+47 37 26 70 00

Offshore og marine

Til oljeservice-næringen og til marine installasjoner har ITEK opparbeidet solide referanser fra en rekke leveranser av varme- og kjøleprosesser, HVAC-systemer, ATEX-vifter, incinerator-systemer, generelle avtrekk m.m. I samarbeid med Aker Solutions, National Oilwell, Cameron, Statoil, Halvorsen offshore, Danish Yacht og mange flere har ITEK levert ferdig prosjekterte systemløsninger som vifteskider, pumpeskider, HVAC-systemer og sjøvannbaserte kjølesystemer (vannkjøleskider). Vi har blant annet også levert flere 100-talls vifter, spjeld, kanaler og inntaksrister. I tillegg tilpasser og produserer vi skreddersydde mekaniske konstruksjoner som bl.a. jethetter, lyddempere, tanker og sykloner.

Vi utfører tekniske analyser og varmetekniske beregninger, leverer 3D-tegninger og omfattende dokumentasjon. Våre ingeniører jobber tett med våre kunder og sikrer at alle direktiver, regelverk og kravspesifikasjoner etterleves og dokumenteres iht. forventet standard og kvalitet.