+47 37 26 70 00
EN
Knowledge in the air!
+47 37 26 70 00

Industri og produksjon

ITEK har siden stiftelsen tidlig på 90-tallet, levert lufttekniske og miljøvennlige systemløsninger til norsk produksjons- og prosessindustri. Kravene til våre leveranser har vært stabil og varig drift, gode tekniske løsninger, energi-besparelser, ren luft i produksjonslokaler og reduserte utslipp til det ytre miljø. Vi har erfaring fra omfattende leveranser til Saint Gobain, Elkem, Glencore (Falconbridge), Eramet, Toro, Norske Skog, Glava og mange flere. Vår systemkunnskap og våre leveranser omfatter bl.a. industrielle støvfiltre, industrivifter (radialvifter og aksialvifter), sentrale og desentrale støvsugeranlegg, punktavsug, sveiseavsug, eksosavsug, loddeavsug, luktfjerning, energigjenvinning med tørrkjølere og varmevekslere m.m.