+47 37 26 70 00
EN
Knowledge in the air!
+47 37 26 70 00

Garasjeventilasjon

Hvorfor velge impulsventilasjon i P-hus?
Underjordiske eller lukkede P-hus har behov for generell ventilasjon og effektivt system for røykevakuering ved brann. Hvilke gevinster oppnår man ved valg av vårt moderne og kanalløse system? Vi fremhever de to viktigste, nemlig sikkerhet og økonomi.

Sikkerhet

Full styring på røyk og gass => Kontrollerte ”røykgater” sikrer publikum og personell mot eksponering
Lavere omgivelsestemperaturer => Tilførsel av kald omgivelsesluft reduserer strålevarme, spredning og sikrer slukkepersonell
Lavere varmebelastning på bygg => Mindre strukturelle skader på konstruksjoner
Kan testkjøres og simuleres => Datasimulering og fullskala tester uten restmateriell

Økonomi

Lavere investeringskostnader => Erstatter kanalbaserte systemer og ofte også sprinkleranlegget
Lavere driftsøkonomi => Mer fleksibel og behovsstyrt drift. Svært god kontroll på belastede soner
Økonomi ved brann => Ingen etterhåndtering av vann fra sprinkler
Mindre belastning på konstruksjon => P-hus raskere i drift etter brann

Systemet er markedsdominerende, med mange og gode referanser i bl.a. Storbritannia og Tyskland. Anleggene er godkjent av anerkjente testinstanser som TÜV og German Inspect.

Be om brosjyrematriell og dokumentasjon.