+47 37 26 70 00
EN
Knowledge in the air!
+47 37 26 70 00

Sponavsug produksjon

Løsninger for snekkerverksteder og produksjonsbedrifter

For produksjonsbedrifter og snekkerverksteder leveres større posefiltre etter to hovedprinsipper

1. Undertrykksløsninger
Ved å plassere avsugsvifta på sugesiden av filterløsningen, altså ren side, kan man velge mer optimaliserte impellere (typisk B-hjul) og dermed oppnå bedre virkningsgrad på anlegget. Dette betyr mer effektive vifter med lavere effektforbruk, lavere lydnivå mindre fysisk belastning. I tillegg settes filteret under undertrykk og dette bidrar til redusert fare for overtrykkslekkasjer i filterkroppen. Dette betinger at det er tilstrekkelig med en felles avtrekksvifte.

2. Overtrykksløsninger
I noen sammenhenger har man behov for dedikerte vifter til ulike produksjons-maskiner, hvor viftene leverer luft og støv med overtrykk til filterløsningen. Viftene må beregnes for støvbelastning og impelleren utformes slik at støvpartiklene slipper bladene. T-hjul, eller rette, radielle skovler, utnytter sentripetalkreftene som virker på hvert støvpartikkel, slik at det det bringes ut til periferien i viftehuset, og videre ut fra vifta. Filteret blir utsatt for overtrykk.

Systemløsninger
– Posefilterløsninger for opptil 65 000 m3/h (har også større systemer)
– Radialvifter for støvtransport (T-hjul) og mereffektive vifter for ren side (f.eks. B-hjul)
– Tilpasset automatikk med filterrens, styring av sluser og skruer og frekvensstyrt viftedrift
– ATEX-tilpasninger, mulig avlastning vertikalt
– Utmating til spann eller via skrapebunn, roterende sluser, skruer etc.
– Platformer og leidere for entring
– Transportvifter, sykloner  og siloløsninger
– Kanaler og kanaldeler med flens eller spennbånd
– Klaffventiler og spjeld
– Slanger og støvsugeutstyr
– Dimensjonering og tegning
– Installasjon, igangkjøring og service

Dimensjoneringskriterier
Store sponfiltre er beregnet for kontinuerlig drift, med trykkluftrensede filterposer og finnes både som modul-bygde og faste løsninger. Dimensjonerende kriterier er i hovedsak
– Antall maskiner og avsugsbehov pr. maskin
– Samtidighet og samlet avsugsbehov
– Driftstid
– Støvmengde og ønsket oppsamling/utmating
– Plassering av filter og vifte
– ATEX-tilpasning iht. både «Brukerdirektivet» og «Produktdirektivet»

Aggregatene finnes for 3×230 V og 3×400 V, og kan leveres i mange konfigurasjoner mhp. automatikk, uttømming, filterareal etc.