+47 37 26 70 00
EN
Knowledge in the air!
+47 37 26 70 00

Med vår kunnskap, og i samarbeid med solide og renommerte produsenter, skal ITEK være blant Norges ledende leverandører av avsugsrelaterte produkter og systemer. Vi skal ha kort svartid på forespørsler, konkurransedyktige priser, vi skal ha de beste tilbudene og vi skal ha systemer for raske og godt dokumenterte leveranser. For å sikre vår målsetting benytter vi et gjennomarbeidet kvalitetssikringssystem.

ITEK AS har gjennom årene opparbeidet spesiell kompetanse påtekniske avsugsløsninger og lufttekniske produkter energigjenvinning driftsøkonomi utover investeringskostnaden; virkningsgrad, driftssikkerhet, funksjon etc. Med vår kunnskap, og i samarbeid med solide og renommerte produsenter, skal ITEK være blant Norges ledende leverandører av avsugsrelaterte produkter og systemer. Vi skal ha kort svartid på forespørsler, konkurransedyktige priser, vi skal ha de beste tilbudene og vi skal ha systemer for raske og godt dokumenterte leveranser. For å sikre vår målsetting benytter vi et gjennomarbeidet kvalitetssikringssystem.

Våre kunder

Produksjons- og prosessindustri, offshoreaktører, ventilasjonsentreprenører og sluttbrukere skal nyttiggjøre seg våre ingeniørers kompetanse og erfaring.

Våre leverandører

Vi representerer flere internasjonale produsenter, i hovedsak fra England, Danmark, Tyskland, Sverige og Polen, som leverer miljørettede og driftsikre produkter til fornuftige priser.

Lillesand

ITEK har hovedkontor i Lillesand, en perle på Sørlandskysten sommer som vinter. Fra Lillesand har vi nær kontakt og tett oppfølging mot alle kunder i Sør/Øst-Norge.

 

ITEK er en del av Addtech-gruppen. 

Addtech er et svensk teknologihandelskonsern som utvikler og selger høyteknologiske komponenter og systemer til industriselskaper og tjenestenæring i Nord-Europa. Konsernet har ca. 2000 ansatte, opererer i rundt 20 land og har en samlet årsomsetning på ca. 6 milliarder svenske kroner.

Addtech består av rundt 120 operative selskaper som alle tilstreber å være markedsledende innenfor sine respektive nisjer. Selskapene holdes sammen av en bedriftskultur med stort fokus på høy teknisk kompetanse og forretningsteft, og hvor fleksibiliteten til de små individuelle selskapene kombineres med konsernets brede nettverk og sterke finansielle ressurser.

Les mer om Addtech-konsernet her: www.addtech.se

SERTIFISERING

Vi er opptatt av at våre kunder skal føle seg sikre og trygge når de velger ITEK som samarbeidspartner.

ITEK er stolt av å ha et gjennomarbeidet kvalitetssystem vi bruker aktivt i den daglige driften for å sikre at nettopp vår bedrift holder den kvaliteten kunden krever. Vi skal lære av våre feil og forbedre oss slik at vi kan levere et så godt sluttprodukt som mulig.

I tillegg til å være Achillles-, og Sellihca-sertifisert, har vi besluttet å bli ISO-9001 og ISO-14001-sertifisert. Arbeidet med denne prosessen er allerede godt i gang.

Achilles-Certificate-ITEK-AS-2015-2016

Sellihca-Certificate-ITEK-AS-2015-2016