Sawdust extraction

Modern sawdust and wood chip extraction systems for woodwork rooms, carpentry workshops and manufacturing companies. The goal is to achieve good working environment, eliminate dust, micro particles and fungal sporas by efficient point extraction and filtration. The smaller systems are also provided with sufficient pressure for vacuuming of the particles after the initial first time handling.

Contact us

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historien bak

Spon- og flisavsug til sløydsaler og snekkerverksteder har alltid hatt en sentral plass, og vi har levert til anslagsvis 500 anlegg i Norge. Hensikten er å skape god inneluft, fjerne støv, mikropartikler og soppsporer ved effektivt punktavsug og filtrering. I tillegg tilbys de mindre systemene med tilstrekkelig trykk til støvsuging hvor en fjerner partiklene ved første gangs håndtering.

 

 

Hva leverer vi løsninger til?

-          Barne- og ungdomsskoler

-          Videregående skoler

-          Høyskoler

-          Snekkerverksteder

 

Hva leverer vi?

ITEK leverer sammensatte leveranser og dette omfatter alt innenfor

-          Analysearbeid, beskrivelse og tilbud

-          Prosjektering og dimensjonering

-          Salg av aggregater, rør og deler

-          Prosjektstyring, installasjon og igangkjøring

-          Service og ettermarked