Eksempler på heavy duty

Når støvet er vanskelig og støvmengdene er store, kreves det spesielle egenskaper ved utstyret. Dersom massen som støvsuges overstiger
5 % vol defineres oppgaven som materialtransport.

Industri Eksempler pa heavy duty 1

Kompakte og svært solide modeller, med stasjonære, integrerte eller mobile foravskillere

Industri Eksempler pa heavy duty 2

Modellene benyttes til å fjerne store støvmengder på kort tid.

 

Industri Eksempler pa heavy duty 3

Kraftige og effektive blowere

Industri Eksempler pa heavy duty 4

Grovfilter og kontrollfilter

Industri Eksempler pa heavy duty 5

Lanser og operatørutstyr i mange utførelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEK har en rekke leveranser til tung prosess- og produksjonsindustri.