Varmesentral ved Kolbu skole

Borerigg 2

 

Itek skal oppgradere varmesentralen ved Kolbu Skole for Østre Toten Kommune.

Det skal installeres ny varmepumpe hvor det skal benyttes geotermisk varme fra brønnpark som energibærer.

Anlegget skal ferdigstilles vinteren 2019.