Norge innfører forbud mot fossil fyringsolje

Norge er det første landet som innfører forbud mot oljefyring for bolig og næringsbygg. Forbudet trer i kraft i 2020.

Itek AS har flere vellykkede prosjekter bak seg der oljefyrings anlegg har blitt byttet ut med topp moderne varmepumper med tilhørende EOS/styringsanlegg.

 

 IMG 0485