Moderniserer varmesentral

Nyhet Moderniserer varmesentral for Fredrikstad kommuneITEK er tildelt kontrakt for total renovering av varmesentralen ved Nøkleby Skole i Fredrikstad.

Sentralen har en kapasitet på 400 kW.

I oppdraget ligger det å erstatte fossilt brensel med moderne og miljøriktig varmepumpeteknologi.

Prosjektet skal ferdigstilles våren 2015.