Itek har levert høyteknologiske vifter til fartøy for ESNA

Itek har levert høyteknologiske vifter til ny-designet «Daughter Craft, DC» fartøy for ESNA.

Kristiansandsbaserte ESNA har i samarbeid med rederiet Windpartner utviklet fartøy basert på luftpute teknologi for å frakte personell mellom moderskip og offshore vindturbiner.

Det har blitt benyttet er fremtidsrettet teknologi som vil bidra til en mer effektiv installasjon, drift og vedlikehold av offshore vindparker, og et redusert utslipp av klimagasser sammenliknet med dagens løsninger.

Itek ønsker ESNA og Windpartner lykke til!

 ESNA