Itek bygger varmesentral for Forsvarsbygg

Itek skal modernisere varmesentralen til Forsvarsbygg ved Madlaleiren i Stavanger. Kontrakten har en verdi på ca 10 MNOK.

Det skal leveres varmepumper hvor man benytter et fremtidsrettet og miljøriktig kjølemedie med svært lav GWP (Global Warming Potential).

Det skal benyttes sjøvann som energibærer. Itek har utviklet spesialkompetanse på å utnytte sjøvann i varme -og kjøleprosesser.

Itek er i disse dager i gang med detaljprosjektering av anlegget og byggearbeidene vil starte på nyåret.

 

svaberg