ITEK bygger energisentral for Horten Kommune

ITEK er tildelt kontrakt for bygging av energisentral ved Braarudåsen senter. 

Anlegger fungerer som et nærvarmeanlegg for Braarudåsen senter og Horten medisinske sykehus. 

ITEK skal forestå prosjektering og levering av komplett sentral og er allerede i gang med grunnarbeider i forbindelse med brønnparken. 

Kontrakten har en verdi på ca. 12 millioner kroner og skal overleveres i oktober 2016.

Nyheter ITEK bygger energisentral for Horten Kommune