Franzefoss velger ITEK

ITEK er tildelt kontrakt for industriell støvrensing ved Franzefoss Gjenvinning i Oslo. Anlegget blir blant Europas største i sitt slag med opptil 140 000 m3/h behandlet luft.

Prosjektet skal ferdigstilles sommeren 2016.

ITEK har de siste årene levert en rekke større filterinstallasjoner til kunder som Elkem, Eramet og nå også Franzefoss.

Nyheter Franzefoss velger ITEK