Garasjeventilasjon

Hvorfor velge impulsventilasjon i P-hus?
Underjordiske eller lukkede P-hus har behov for generell ventilasjon og effektivt system for røykevakuering ved brann. Hvilke gevinster oppnår man ved valg av vårt moderne og kanalløse system? Vi fremhever de to viktigste, nemlig sikkerhet og økonomi.

Sikkerhet

  • Full styring på røyk og gass => Kontrollerte ”røykgater” sikrer publikum og personell mot eksponering
  • Lavere omgivelsestemperaturer => Tilførsel av kald omgivelsesluft reduserer strålevarme, spredning og sikrer slukkepersonell
  • Lavere varmebelastning på bygg => Mindre strukturelle skader på konstruksjoner
  • Kan testkjøres og simuleres => Datasimulering og fullskala tester uten restmateriell

Økonomi

  • Lavere investeringskostnader => Erstatter kanalbaserte systemer og ofte også sprinkleranlegget 
  • Lavere driftsøkonomi => Mer fleksibel og behovsstyrt drift. Svært god kontroll på belastede soner
  • Økonomi ved brann => Ingen etterhåndtering av vann fra sprinkler
  • Mindre belastning på konstruksjon => P-hus raskere i drift etter brann

Systemet er markedsdominerende, med mange og gode referanser i bl.a. Storbritannia og Tyskland. Anleggene er godkjent av anerkjente testinstanser som TÜV og German Inspect.

Be om brosjyrematriell og dokumentasjon.

Garasjeventilasjon sertifiserte tohastighetsvifter

Sertifiserte tohastighetsvifter

Garasjeventilasjon System for ventilasjon temperatur og roykhandtering

System for ventilasjon, temperatur- og røykhåndtering

Garasjeventilasjon Installert i Europas storste P hus 5000biler

Installert i Europas største P-hus (5000 biler