Om oss


ITEK AS har gjennom årene opparbeidet spesiell kompetanse på

  • tekniske avsugsløsninger og lufttekniske produkter
  • energigjenvinning
  • driftsøkonomi utover investeringskostnaden; virkningsgrad, driftssikkerhet, funksjon etc.

Med vår kunnskap, og i samarbeid med solide og renommerte produsenter, skal ITEK være blant Norges ledende leverandører av avsugsrelaterte produkter og systemer. Vi skal ha kort svartid på forespørsler, konkurransedyktige priser, vi skal ha de beste tilbudene og vi skal ha systemer for raske og godt dokumenterte leveranser. For å sikre vår målsetting benytter vi et gjennomarbeidet kvalitetssikringssystem.

 

Våre kunder

Produksjons- og prosessindustri, offshoreaktører, ventilasjonsentreprenører og sluttbrukere skal nyttiggjøre seg våre ingeniørers kompetanse og erfaring.

 

Våre leverandører

Vi representerer flere internasjonale produsenter, i hovedsak fra England, Danmark, Tyskland, Sverige og Polen, som leverer miljørettede og driftsikre produkter til fornuftige priser.

 

Lillesand

ITEK har hovedkontor i Lillesand, en perle på Sørlandskysten sommer som vinter. Fra Lillesand har vi nær kontakt og tett oppfølging mot alle kunder i Sør/Øst-Norge.