Sertifisering

Vi er opptatt av at våre kunder skal føle seg sikre og trygge når de velger ITEK som samarbeidspartner. 

ITEK er stolt av å ha et gjennomarbeidet kvalitetssystem vi bruker aktivt i den daglige driften for å sikre at nettopp vår bedrift holder den kvaliteten kunden krever. Vi skal lære av våre feil og forbedre oss slik at vi kan levere et så godt sluttprodukt som mulig.

I tillegg til å være Achillles-, og Sellihca-sertifisert, har vi besluttet å bli ISO-9001 og ISO-14001-sertifisert. Arbeidet med denne prosessen er allerede godt i gang. 

Achilles Certificate ITEK AS 2015 2016

Sellihca Certificate ITEK AS 2015 2016