Addtech-gruppen

ITEK er en del av Addtech-gruppen. 

Addtech er et svensk teknologihandelskonsern som utvikler og selger høyteknologiske komponenter og systemer til industriselskaper og tjenestenæring i Nord-Europa. Konsernet har ca. 2000 ansatte, opererer i rundt 20 land og har en samlet årsomsetning på ca. 6 milliarder svenske kroner.

Addtech består av rundt 120 operative selskaper som alle tilstreber å være markedsledende innenfor sine respektive nisjer. Selskapene holdes sammen av en bedriftskultur med stort fokus på høy teknisk kompetanse og forretningsteft, og hvor fleksibiliteten til de små individuelle selskapene kombineres med konsernets brede nettverk og sterke finansielle ressurser.

Les mer om Addtech-konsernet her: www.addtech.se